Struktuuritoetused

Euroopa ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondid ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arendamise fondid ehk tavaarusaamises eurotoetused aitavad arendada liikmesriikide majandust ja vähendada arenguerinevusi Euroopa piirkondade vahel. WALLESSi ekspertidel on laiaulatuslik kogemusi toetuste taotlemise ettevalmistamisel, toetuste kasutamise nõuetele vastavuse hindamisel ning toetuste võimalike väärkasutamise küsimustes. Meie kliendid on nii toetuste taotlejad (avalikust ja erasektorist) kui ka toetuste jagamist korraldavad asutused. Oleme esindanud kliente struktuuritoetustega seotud vaidlustes kõigis kohtuastmetes, aidates seeläbi kujundada kohtupraktikat.