Struktūrinė parama

Europos struktūriniai ir investicijų fondai (Sanglaudos fondas, Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir kiti fondai), ar kitos ES subsidijos prisideda prie šalių narių ekonominės plėtros skatinimo ir netolygumų tarp Europos regionų mažinimo. „WALLESS“ turi ilgalaikės patirties ir gali padėti klientams paraiškų parengimo, paraiškų atitikties taikomiems paramos skyrimo reikalavimams ir projektų įgyvendinimo etapuose, įskaitant konsultavimą netinkamo paramos panaudojimo atvejais. Mūsų klientais yra tiek pareiškėjai (viešojo ir privataus sektoriaus atstovai), tiek ir paramą skiriančios agentūros. Atstovaujame klientus sprendžiant su ES parama susijusius ginčus teismuose ir taip prisidedame prie teismų praktikos formavimo.

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.