Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs esam atjauninājuši mūsu vispārīgos noteikumus. Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai izlasītu WALLESS atjauninātos vispārīgos noteikumus, kas stājās spēkā 2021.gada 1.novembrī.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs esam atjauninājuši vispārīgos noteikumus, kas stājās spēkā 2021.gada 1.novembrī. Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai tos izlasītu.

Strukturālais atbalsts

Eiropas strukturālie un investīciju fondi (Kohēzijas, Eiropas reģionālās attīstības, Eiropas Lauksaimniecības un lauku attīstības sociālie fondi un citi fondi) jeb eiro subsīdijas kopīgā izpratnē veicina dalībvalstu ekonomisko attīstību un samazina Eiropas reģionu attīstības atšķirības. WALLESS komandas ekspertiem ir plaša pieredze dotāciju pieteikumu sagatavošanā, dotāciju izmantošanas prasību novērtēšanas un projektu īstenošanas posmā, tostarp iespējamas dotāciju ļaunprātīgas izmantošanas procesos. Mūsu klientu vidū ir gan dotāciju pretendenti (no publiskā un privātā sektora), gan dotāciju piešķiršanas aģentūras. Mēs esam pārstāvējuši klientus strīdos par strukturālo atbalstu visos tiesas līmeņos, tādējādi palīdzot veidot tiesu praksi.