WALLESS konsultēja Tartu pilsētas vadību par publisko iepirkumu un struktūrfondu jautājumiem

WALLESS komanda konsultēja Tartu pilsētas vadību, tai sagatavojot publisko iepirkumu pašvaldības skolas celtniecībai, un strīdā, kas saistīts ar publiskā iepirkuma līgumu, kā arī par projekta finansēšanai izmantoto struktūrfondu daļēju atgūšanu.