Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlust reguleeritakse keerukate ja piiranguid sätestavate õigusaktidega. WALLESSi advokaadid, kes on spetsialiseerunud jäätmekäitluse valdkonnale, pakuvad jäätmeveoga tegelevatele ettevõtetele ning üksikisikutele strateegilist nõustamist ja esindamist. WALLESSil on laialdased kogemused omavalitsuste ja riigiasutuste esindamisel tahkete jäätmete käitlemisega seotud teenuste valdkonnas. Jäätmekäitluse valdkond on tihedalt seotud meie teiste tegevusvaldkondadega, nagu kinnisvaraarendus, riigihanked ning avaliku ja erasektori partnerlus.