Kohtud rahuldasid Tallinna Prügilagaas OÜ kahjunõude

Meie advokaadid esindasid Tallinna Prügilagaas OÜ-d projekteerija-ehitaja vastu kahjunõude esitamisel. Klient tellis prügilagaasil toimiva elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama täislahenduse, kuid tarnitud lahendus osutus sobimatuks. Kohtud mõistsid kliendile välja nii jaama remondi ja ümberehitamiskulud kui ka rikete perioodil saamata jäänud tulu.