Tiesa apmierina Tallinna Prügilagaas OÜ prasību par zaudējumu kompensāciju

Mūsu advokāti pārstāvēja Tallinna Prügilagaas OÜ, pieprasot zaudējumu atlīdzību no atkritumu poligona gāzes elektroenerģijas un siltuma koģenerācijas stacijas projektētāja un būvētāja. Mūsu klients bija pasūtījis pēc pasūtījuma izgatavotu koģenerācijas staciju, taču projekts izrādījās nepiemērots konkrētajai vietai. Tiesa pilnībā apmierināja prasību un piešķīra mūsu klientam zaudējumu atlīdzību par stacijas remontu un pārveidošanu, kā arī zaudējumu atlīdzību par negūto peļņu.