Intellektuaalomand

WALLESS intellektuaalomandi valdkonna asjatundjad on väga kogenud, mõned neist on turul tegutsenud üle 20 aasta. WALLESSi meeskonda on usaldatud väga tundlikes ja keerulistes küsimustes, sealhulgas mitmetes kaubamärgiõiguste rikkumise küsimustes, võltsimisvastastes kohtuasjades, sealhulgas tolli poolt kaupade kinnipidamisel, tehnoloogiaettevõtete omandamises ja tehnosiirde tehingutes. Meie eksperdid on abistanud silmapaistvaid kliente ka ärinimesid ja kõlvatut konkurentsi käsitlevates vaidlustes. Meie klientide hulka kuuluvad tuntud ülemaailmsed äriühingud, biotehnoloogia ja IT-ettevõtted ning mitmed juhtivad kohalikud ettevõtted ja idufirmad.

Nõustame ja esindame kliente muuhulgas järgmistes valdkondades: kaubamärkide registreerimine, intellektuaalomandi õiguste kaitse ja kaitsestrateegiad; intellektuaalomandi õigustega seotud vaidluste lahendamine; kaubamärkide ja autoriõiguste litsentsimistehingud; intellektuaalomandi õiguste ostu-müügi lepingud; frantsiisilepingud; tarkvaralepingud;  piiril kaupade kinnipidamise ja tolli sekkumisega seotud küsimused, intellektuaalomandi tehingutega seotud juriidiline audit.