WALLESS nõustas klienti pretsedentiloovas sisetehinguid puudutavas kohtuasjas

WALLESSi riigihangete eksperdid esindasid klienti pretsedentiloovas sisetehinguid puudutavas haldusasjas. Leedu kõrgeim halduskohus muutis oma pikaajalist kohtupraktikat ja järgis Leedu ülemkohtu seisukohta, mille järgi kõik sisetehinguid puudutavad tingimused on sätestatud riigihangete seaduses. Seega ei tohi sisetehingu seaduslikkuse hindamisel arvestada teiste õigusaktide sätteid, sealhulgas konkurentsiseaduse üldiseid sätteid.