WALLESS konsultēja klientu precedenta lietā par iekšējo līgumu regulēšanu

WALLESS publiskā iepirkuma eksperti pārstāvēja klientu precedenta administratīvajā lietā par iekšējo līgumu regulēšanu. Lietuvas Augstākā administratīvā tiesa ir mainījusi savu ilgstošo judikatūru un sekojusi Lietuvas Augstākās tiesas nostājai, ka visi iekšējo līgumu nosacījumi ir tieši atrunāti likumā par publiskajiem iepirkumiem. Tāpēc, izvērtējot iekšējā līguma likumību, nevajadzētu ņemt vērā citus tiesību aktus un jo īpaši vispārīgus konkurences tiesību noteikumus.