WALLESSi kliendid sõlmisid nn kümnendi projekti suhtes hankelepingu

WALLESS nõustas UAB Arginta, Atzwanger SpA ja EMIT Groupi konsortsiumi ehituslepingu sõlmimisel UAB Vilniaus vandenysiga. Konsortsium võitis UAB Vilniaus vandenyse 32,8 miljoni euro suuruse ehitushankelepingu, mis näeb ette Leedu suurima ja Vilniuse ainsa reoveepuhastusjaama rekonstrueerimise. Vilniaus vandenys kutsus projekti selle ulatuslikkuse, investeeringute mahu ja seatud keskkonnaeesmärkide tõttu kümnendi projektiks.