WALLESS esindas Kaunase linnavalitsust Euroopa Kohtus

WALLESSi riigihangete tiim esindas Euroopa Kohtus eelotsuse kohtuasjas Kaunase linnavalitsust. Kohtuasjas oli küsimuse all see, kas Leedu riigisiseses õiguses sisetehingute suhtes kehtestatud lisatingimused on Euroopa Liidu õigusega kooskõlas. Euroopa Kohus otsustas, et liikmesriik võib sätestada lisatingimusi ainult juhul, kui need on konkreetsed, selged ja piisavalt kättesaadavad. Tegemist on tähtsa kohtuotsusega, mida oodati Leedus ammu, sest palju vaieldakse sisetehinguid puudutavate seadusesätete ja nende muutmise üle.