Finantsteenuste regulatsioon ja vastavuskontroll

WALLESSi spetsialistid on valmis abistama kliente mitmesugustes regulatiivsetes ja nõuetele vastavusega seotud küsimustes, tuginedes oma põhjalikele, kohalikku ja rahvusvahelist õigust puudutavatele teadmistele. Meie asjatundlikkus ulatub finantsvaldkonna nõuete puhul tegevuslubade saamisest riskijuhtimise ja vastavuskontrolliga seotud küsimusteni finantssektori eri segmentides, nagu pangandus, makseasutuste tegevus, investeerimisteenused ja tuletisinstrumendid, tarbijakrediit, fondid ja finantstehnoloogia. WALLESSi advokaadid on kogunud tuntust ka rahapesu tõkestamise regulatsiooni asjatundjatena. Aitame kliente tegevuslubade taotlemisel, ettevõtte sisepoliitika ja protseduuride väljatöötamisel, tegevuse nõuetele vastavuse ja sisekontrollisüsteemide hindamisel, pakume koolitust ning nõustame avalikustamis- ja aruandlusnõuete puhul. WALLESSi advokaate kutsutakse sageli appi keerulistes olukordades, kus probleemiks on sise- ja välisauditid, järelevalveasutuste rakendatud meetmed või vaidlused.