Finanšu regulējums, atbilstības jautājumi

Pateicoties vispusīgām zināšanām par vietējiem un starptautiskajiem noteikumiem, WALLESS profesionāļi ir gatavi palīdzēt klientiem dažādos normatīvajos un atbilstības jautājumos. Mūsu pieredze finanšu nozares uzraudzības un regulējuma jomā ir sākot no licencēšanas līdz riska pārvaldībai un atbilstībai dažādos finanšu nozares segmentos. Neatkarīgi no tā, vai tā būtu banku darbība, maksājumi, ieguldījumu pakalpojumi un atvasinātie instrumenti, patēriņa kredīti, fondi vai fintech (finanšu tehnoloģiju) joma. WALLESS advokāti ir atpazīstami arī ar savu pieredzi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. Mēs palīdzam klientiem iegūt atļaujas reglamentētu darbību veikšanai, izstrādāt viņu iekšējo politiku un procedūras, pārskatīt atbilstības un iekšējās kontroles sistēmas, kā arī nodrošināt apmācību un konsultēt par informācijas izpaušanas un ziņošanas prasībām. WALLESS advokāti bieži tiek aicināti palīdzēt sarežģītās situācijās, kad runa ir par iekšējo un ārējo revīziju, uzraudzības sankcijām vai strīdiem.