WALLESS aizstāvēja Swedbank AS pret maksātnespējas procesa gaitā iesniegtām prasībām

Mūsu strīdu risināšanas un banku prakses grupas aizstāvēja Swedbank AS pret kāda maksātnespējas administratora iesniegtajām nepamatotajām zaudējumu atlīdzināšanas prasībām. Obligāciju emitents, kura obligācijas banka piedāvāja saviem klientiem, nespēja izpirkt obligācijas un tika pasludināts par bankrotējušu. Administrators pieprasīja Swedbank AS atlīdzināt zaudējumus, jo banka faktiski kontrolēja obligāciju emitentu. Lieta nonāca Augstākajā tiesā, kas radīja precedentu. Tiesa atbalstīja mūsu argumentu, ka banka nekontrolēja uzņēmumu un nebija atbildīga par zaudējumiem.