Pārstrukturēšana un maksātnespēja

WALLESS advokāti un juristi konsultē aizdevējus un kapitāla ieguldītājus visos līmeņos, kā arī finanšu grūtībās nonākušus uzņēmumus kopā ar to akcionāriem un vadības komandu locekļiem. Mūsu komanda sniedz kvalificētas juridiskās konsultācijas, kas saistītas ar sarežģītām pārstrukturēšanas un ar maksātnespēju saistītām lietām. Tas skar parādu restrukturizāciju, grūtībās nonākušu uzņēmumu iegādi un atsavināšanu, oficiālu maksātnespējas procesu un ārpustiesas pārstrukturēšanu, par ko puses vienojas sarunu ceļā un citas konsultācijas. Lai klientiem nodrošinātu visefektīvākos juridiskos risinājumus, mūsu uzņēmējdarbības tiesību advokāti sadarbojas ar mūsu pieredzējušo pilnībā integrēto juridisko ekspertu komandu, kas koncentrējas uz regulatīviem jautājumiem, finansēm, nodokļiem, uzņēmuma iekšējām lietām, nekustamo īpašumu un darba tiesībām.