Restruktureerimine ja maksejõuetus

WALLESSi advokaadid nõustavad kõigi tasandite laenuandjaid ja omakapitali investeerijaid, samuti rahalistes raskustes äriühinguid ning nende osanikke-aktsionäre ja juhtkonna liikmeid. Meie meeskond pakub kvalifitseeritud õigusnõu keerukates restruktureerimise ja maksejõuetusega seotud küsimustes, nagu võlgade restruktureerimine, rahalistes raskustes ettevõtte omandamine või võõrandamine, maksejõuetusmenetlus ja kohtuvälised võlalahendused. Klientidele parimate õiguslike lahenduste pakkumiseks teevad advokaadid omavahel koostööd, nii et meie kogenud terviklik meeskond hõlmab ka reguleeritud tegevusalade, finantseerimise, maksu- ja äriõiguse, kinnisvara ja tööõiguse valdkondade eksperte.