Skogssällskapeti nõustamine Eestis äritegevuse lõpetamisel

WALLESSi meeskond nõustas Rootsi metsanduskontserni Skogssällskapetit Eestis äritegevuse lõpetamisel. Skogssällskapet on asutatud 1912. aastal ja ta omab Balti- ja Põhjamaades sadu tuhandeid hektareid metsamaad. Eestis omas Skogssällskapeti kontsern ca 800 ha maad. WALLESSi abi hõlmas muuhulgas Eestis äritegevuse lõpetamist puudutava üldise strateegia kujundamist ning varade müügi, maksuküsimuste ja Eesti tütarühingute lõpetamise nõustamist.