Kaitsesime edukalt Swedbank AS-i pankrotihalduri nõuete eest

Meie vaidluste lahendamise ja pangandusõiguse meeskond kaitses edukalt Swedbank AS-i võlakirjaemitendi pankrotihalduri kahjunõuete eest. Panga poolt vahendatud võlakirjade emitent ei suutnud võlausaldajate nõudeid täita ning läks pankrotti. Pankrotihaldur leidis, et kahju peaks hüvitama pank, kes oli ettevõtte “tegelik juht”. Juhtum jõudis Riigikohtusse ning päädis ettevõtte mõjutaja vastutust puudutava pretsedendi loomisega. Kõrgeim kohus toetas meie advokaatide argumenti, et pank kahjude eest ei vastuta.