HHLA TK Estonia AS-i (endise Transiidikeskuse AS-i) esindamine kliendivaidluses

HHLA TK Estonia AS (endine Transiidikeskuse AS) on üks Eesti suurimaid terminali- ja logistikaettevõtteid. Meie advokaadid abistasid HHLA TK Estonia AS-i kakaoubade vahendamisest tekkinud vaidlustes OÜ-ga Nord Cocoa ja selle osanikuga. Töö hõlmas nii kohtu-, täite- kui ka pankrotimenetlusi.