WALLESS juristi veiksmīgi aizstāvēja Luminor Bank intereses EST

WALLESS juristes Joana Baublīte-Kulviete un Līna Radavičiene veiksmīgi aizstāvēja bankas Luminor (Lietuva; bijusī DNB) intereses Eiropas Savienības Tiesā (EST). Pie EST vērsās Viļņas apgabaltiesa, kas izskata lietu par bankas indeksējamo obligāciju piedāvājumu četriem atsevišķiem investoriem. Lai gan lielākā daļa strīdu starp banku un tās klientiem par iespējamo indeksējamo obligāciju nepareizu pārdošanu tika izbeigti pirms vairākiem gadiem, šī lieta bija viens no pēdējās cerības mēģinājumiem atcelt Lietuvas tiesu iedibinātos precedentus. EST tika lūgts sniegt prejudiciālu nolēmumu saistībā ar vairākām ES direktīvām un regulām, tostarp tām, kas attiecas uz ieguldījumu pakalpojumiem (FITD), patērētāju tiesību aizsardzību, tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, prospektos ietverto informāciju u.c.2019. gada 16. maijā EST pieņēma lēmumu par labu bankai. Savā prejudiciālajā nolēmumā EST pilnībā atbalstīja bankas nostāju un paskaidroja, ka vairākas direktīvas, uz kurām atsaucas valsts tiesa, neattiecas uz attiecīgajām attiecībām, pamatojoties uz ratione temporis. Savukārt attiecībā uz vairākiem citiem ES tiesību aktiem, uz ko atsaucas valsts tiesa, EST pat atteicās pieņemt un analizēt jautājumus, norādot, ka valsts tiesa nav pamatojusi jautājumu atbilstību valsts tiesas lietai. EST interpretācija sniedz vērtīgu ieskatu attiecīgo ES tiesību aktu piemērošanā par ieguldītāju aizsardzību un ar to saistītiem jautājumiem.