WALLESS abistas UAB General Financingut spetsialiseerunud krediidiasutuse tegevusloa saamisel

Euroopa Keskpank andis 25. juunil 2019 UAB General Financingule spetsialiseerunud krediidiasutuse tegevusloa. Tegu on neljanda spetsialiseerunud krediidiasutuse tegevusloaga, mis on Leedus väljastatud pärast spetsialiseerunud krediidiasutuse regulatsiooni kehtestamist 2017. aasta alguses, ja kolmanda seesuguse tegevusloaga, mille saamisel abistas taotlejat WALLESSi meeskond.
UAB General Financing on turul tegutsenud alates 2005. aastast. Aastatel 2008–2013 kuulus äriühing Société Générali kontsernile ja praegu kuulub ühing Rootsis asuva Marginaleni finantskontserni koosseisu. Kasutades tuntud ja lugupeetud kaubamärki, jätkab äsja tegevusloa saanud pank tegevust tarbijalaenude valdkonnas ja võtab avalikkuselt vastu hoiuseid.