Pangandus ja finantseerimine

WALLESSi väljapaistval spetsialistide meeskonnal on laialdased teadmised nii ärilaenude ja refinantseerimise kui ka laenuportfellide võõrandamise ja väärtpaberistamise valdkonnas. Meie meeskond suudab pakkuda abi keeruliste ja mitme jurisdiktsiooni alla kuuluvate projektide elluviimisel, tõhusalt käsitleda ja kooskõlastada kõiki finantseerimisdokumente, samuti struktureerida ja koostada kohalikke tagatispakette. Esindame panku ja laenuvõtjaid mitmesugustes projektides, nagu tööstusettevõtete arendamine, taastuvenergiaprojektid, ärikinnisvara arendamine, õhusõidukite soetamine ja rentimine, transpordi- ja taristuprojektid, sealhulgas avaliku ja erasektori partnerlus jne. WALLESSi advokaatidel on kõikvõimalike tehingute puhul abistamiseks põhjalikud kogemused, mis võimaldavad leida äriliselt kõige kasulikuma viisi tehingu struktureerimiseks ning abistada tehingu ladusal dokumenteerimisel ja lõpuleviimisel.