Maksuvaidlused

WALLESSi meeskond usub vaidluste rahumeelsesse lahendamisse ja kokkulepete sõlmimisse, sealhulgas maksustamise valdkonnas, ning soovitab alati sellist tegutsemist. Kuid olukordades, kus vaidlusküsimust saab lahendada ainult kohtus, oleme kogu kohtuprotsessi vältel oma klientide kõrval. Abistame kliente maksuhalduriga peetavas esmases suhtluses ja maksuauditi varastes etappides, koostame vaidlustamise strateegiaid ning esindame klientide huve maksuametis, maksuvaidluste komisjonis, halduskohtutes ja vajaduse korral ka Euroopa Liidu Kohtus.