WALLESS esindas edukalt Läti Spordiföderatsioonide Nõukogu ja Läti Olümpiakomitee huve algatuses “Ma toetan sporti!”

Ingūna Ābele juhtimisel esindas advokaadibüroo edukalt algatuse “Ma toetan sporti!” huve parlamendi haridus-, kultuuri- ja teaduskomisjoni spordialakomitee kohtumisel.
Spordivaldkonna esindajate seisukoha järgi, mille nad esitasid alakomitee istungil, vähenes 2018. aasta esimeses pooles maksureformi tõttu annetuste arv spordis ja see on ohuks sektori edukale toimimisele.
Pärast rahandusministeeriumi esindajatega kohtumist otsustas parlamendi spordialakomisjon pöörduda valitsuse poole selleks, et leida võimalus annetustes esineva ligikaudu 2 miljoni suuruse puudujäägi katmiseks.
Kodanikualgatus “Ma toetan sporti!” loodi selleks, et edendada ideid ja teha ettepanekuid spordivaldkonna olukorra parandamiseks riigis. Spordivaldkonna esindajad leiavad, et sport on Lätis alarahastatud ja spordivaldkonna haldus on ebaefektiivne. Seega on algatuse eesmärgiks juhtida tähelepanu Läti spordi hetkeseisule ja leida lahendused pakilistele probleemidele. WALLESS koondas ja analüüsis 2018. aasta esimese kuue kuu jooksul saadud annetusi ning andis soovitusi avalikes huvides tegutsevate organisatsioonide rahastusmudeli täiustamiseks.