Nodokļu tiesvedība

Arī nodokļu jomā WALLESS komanda atbalsta un iesaka strīdu izšķiršanu vienošanās vai mierizlīguma formā. Tomēr situācijās, kad lietas var atrisināt tikai tiesā, mēs esam līdzās saviem klientiem visā tiesvedības procesa gaitā. Mēs palīdzam klientiem jau sākuma stadijā, kad nepieciešams kontaktēties ar nodokļu iestādēm, arī nodokļu revīzijas sākuma posmā. Mēs sagatavojam strīdu risināšanas stratēģiju un pārstāvam klientu intereses strīdos ar Valsts ieņēmumu dienestu, nodokļu strīdu risināšanas komisijā, administratīvajās tiesās un, ja nepieciešams, – Eiropas Savienības Tiesā.