Tarbijakaitse ja tootjavastutus

Globaliseerumise, digiteerimise ja teadlikkuse tõusu ajastul pööratakse tarbijakaitse ja tootjavastutuse küsimustele rohkem tähelepanu kui kunagi varem. Nõustame ettevõtteid tarbijakaitsealaste õigusaktide järgimisel ning esindame neid tarbija õiguste rikkumise ja tarbijale tekitatud kahju hüvitamise vaidlustes. Samuti anname nõu toodete tagamiskutsumise küsimustes.