Patērētāji un produkta drošumatbildība

Globalizācijas, digitalizācijas un informētības laikmetā patērētāju aizsardzības un produktu drošumatbildības jautājumiem tiek pievērsta lielāka uzmanība nekā jebkad agrāk. Mēs konsultējam uzņēmumus par patērētāju aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu, kā arī pārstāvam tos pārkāpumu un zaudējumu atlīdzības lietās.  Mēs arī konsultējam jautājumos par preču atsaukšanu.