WALLESS sniedza juridisko palīdzību ALD Automotive, SIA patērētājiem paredzēta automašīnu nomas (operatīvā līzinga) produkta izstrādē

ALD Automotive, SIA ir izstrādājis jaunu patērētājiem paredzētu automašīnu nomas (operatīvā līzinga) produktu.
ALD Automotive, SIA ir Société Générale grupas autoparku apkalpošanas un operatīvā līzinga uzņēmums Latvijā. ALD Automotive uzņēmumi darbojas 43 pasaules valstīs un kopumā tas ir viens no lielākajiem autoparku apkalpošanas un operatīvā līzinga uzņēmumiem pasaulē.
Uzdevuma sarežģītība bija saistīta ar optimāla produkta radīšanu, vienlaikus nodrošinot produkta un līzinga devēja darbības atbilstību stingrajām patērētāju kreditēšanas normatīvo aktu prasībām. WALLESS konsultēja ALD Automotive, SIA tādos jautājumos kā patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana, patērētāju kredītspējas izvērtēšana, atkāpšanas tiesības un citos kompleksos jautājumos. WALLESS pieprasīja un saņēma uzziņu par savām tiesībām no Patērētāju tiesību aizsardzības centra – patērētāju kreditētāju darbību uzraugošās iestādes.