WALLESS nõustas ALD Automotive, SIA-d tarbijaautorenditoote väljaarendamisel

ALD Automotive, SIA on välja töötanud uue tarbijale mõeldud autorendi(autoliising)toote.
ALD Automotive on Société Générale kontserni kuuluv Läti ettevõtja, kes tegeleb autopargi haldamise ja rendile andmisega. ALD Automotive ettevõtted tegutsevad 43 riigis ning kontsern on üks maailma suurimaid autopargi haldamis- ja rentimisettevõtteid.
Ülesande keerukus seisnes selles, et tuli luua toode, mis oleks optimaalne nii ettevõtte kui tarbijate jaoks, ent samaaegselt oli vaja tagada toote täielik vastavus rangetele tarbijakrediidilepinguid reguleerivatele nõuetele. Tarbijakaitsesätetes nähakse tarbijakrediidi andjate jaoks ette üksikasjalik ja keerukas õiguste ja kohustuste raamistik, millest on ka teatud erandid. WALLESS nõustas ALD Automotive, SIA-d sellistes küsimustes, nagu tarbijakrediidi andjate tegevusloanõuded, tarbija krediidivõimelisuse hindamine ja tema taganemisõigused ning muud keerulised tarbijaõigusküsimused. WALLESSi teenused hõlmasid taotluse koostamist Tarbijaõiguste Kaitse Keskusele, kes on tarbijakrediidi andjate tegevuse üle järelevalvet teostav valitsusasutus.