WALLESS padėjo teikti privalomąjį viešai platinamų AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” akcijų supirkimo pasiūlymą

2018 m. kovo mėn. “Measurestep Enterprises Limited” (MEL) įsigijo 33,04 % AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” (didžiausios Baltijos šalyse elektros įrangą gaminančios bendrovės) akcijų. Ji specializuojasi elektros variklių, generatorių, transformatorių ir kitos produkcijos, skirtos geležinkelio transportui, metro, savivarčiams ir viešajam miesto transportui, gamyboje, toliau – RER) akcijos. Todėl pagal Finansinių priemonių rinkos įstatymą ji privalėjo iki 2018 m. balandžio 3 d. pateikti privalomą pasiūlymą supirkti akcijas.
Kartu su pirmiau minėtu 33,04 % RER akcijų įsigijimu MEL vedė aktyvias derybas dėl netiesioginio papildomų 64,19 % RER akcijų įsigijimo, taigi iš viso tiesiogiai ir netiesiogiai įsigijo 97,23 % RER akcijų. Visi šie sandoriai buvo vieno MEL verslo plėtros plano dalis ir iš pradžių buvo planuojama juos užbaigti tuo pačiu metu (kaip matyti iš FKRK pateikto sandorio kainos įvertinimo), todėl MEL iš karto būtų tapusi tiesiogine ir netiesiogine 97,23 % RER akcijų savininke.
Padėjome parengti pranešimus apie kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimą, taip pat padėjome įvertinti poreikį parengti privalomąjį akcijų išpirkimo pasiūlymą pagal jau įsigytas 33,04 proc. ir planuojamas įsigyti 64,19 proc. RER akcijų. Vėliau aktyviai pradėta rengti privalomojo akcijų išpirkimo pasiūlymo prospektą ir kitus būtinus dokumentus, taip pat bendrauta su FCMC, Nasdaq ir RER dėl numatomų veiksmų.

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.