Sniedzām atbalstu AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” akciju obligātā atpirkšanas piedāvājuma darījumā

 

Martā Measurestep Enterprises Limited (MEL) iegādājās 33.04% AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” akciju (lielākais uzņēmums Baltijā, kas ražo elektriskās iekārtas. Tas specializējies elektrodzinēju, ģeneratoru, transformatoru un preču ražošanā dzelzceļa sastāviem, metro, pašizgāzējiem un pilsētu sabiedriskajam transportam, turpmāk tekstā – RER). Tādējādi saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu tam bija pienākums līdz 2018. aprīlim iesniegt obligātās akciju atpirkšanas piedāvājumu.
Vienlaicīgi ar iepriekš minēto 33.04% RER akciju iegādi MEL bija aktīvas sarunas attiecībā uz netiešu papildu 64.19% RER akciju iegādi, tādējādi kopā tieši un netieši iegādājoties 97.23% RER akciju. Visi šie darījumi bija vienota MEL biznesa attīstības plāna daļa, un to pabeigšana sākotnēji bija plānota vienlaikus (ko apliecina FKTK iesniegtais darījumu cenas novērtējums), tādējādi MEL uzreiz kļūtu par tiešu un netiešu 97.23% RER akciju īpašnieku.
Mēs palīdzējām sagatavot paziņojumus par būtiskas līdzdalības iegūšanu, kā arī palīdzējām izvērtēt nepieciešamību sagatavot obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, pamatojoties uz jau iegūtajiem 33.04% un plānotajiem 64.19% RER akciju. Pēc tam tika aktīvi uzsākta obligāto akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekta un citu nepieciešamo dokumentu gatavošana, kā arī komunikācija ar FKTK, Nasdaq un RER par veicamajām darbībām.