Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs esam atjauninājuši mūsu vispārīgos noteikumus. Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai izlasītu WALLESS atjauninātos vispārīgos noteikumus, kas stājās spēkā 2021.gada 1.novembrī.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs esam atjauninājuši vispārīgos noteikumus, kas stājās spēkā 2021.gada 1.novembrī. Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai tos izlasītu.

Kapitāla tirgi

WALLESS komanda sniedz klientiem atbalstu visā kapitāla piesaistes procesā neatkarīgi no tā, vai viņi piesaista kapitālu kā emitents, rīkojas kā apdrošinātājs vai cita finanšu pakalpojumu sniedzējs. Mūsu advokātu komanda spēj konsultēt un palīdzēt kapitāla piesaistē (gan privātā, gan publiskā), nodrošinot atbilstību vērtspapīru un ieguldījumu likumiem, vērtspapīru tirgus noteikumiem un korporatīvās pārvaldības prasībām.

Reaģējot uz pārmaiņām tirgū, mūsu advokāti un juristi neaprobežosies tikai ar tradicionālajiem darījumiem, bet piedāvās apspriest arī alternatīvas kapitāla piesaistes idejas. Piemēram, palīdzot izprast tās iespējas, ko piedāvā kolektīvās finansēšanas un kreditēšanas platformas, kas savieno uzņēmumu un cilvēku intereses dažādos tirgus segmentos.