Kapitaliturud

WALLESSi meeskond toetab klienti kogu kapitali kaasamise protsessi jooksul, olenemata sellest, kas klient kaasab turult kapitali emitendina või tegutseb emissioonikorraldajana või muu finantsteenuse pakkujana. Meie advokaatide meeskond on võimeline kliente nõustama ja abistama omakapitali ja võlakapitali igasuguse kaasamise struktureerimisel (olenemata sellest kas kaasamine toimub avaliku või mitteavaliku pakkumise raames), tagades sammude vastavuse väärtpabereid ja investeerimist reguleerivatele õigusaktidele, väärtpaberiturueeskirjadele ja hea ühingu juhtimise nõuetele.

Arvestades kaasaja turgudel toimuvaid muutusi, ei piirdu meie advokaadid tavapäraste tehingutega, vaid on valmis välja töötama ja arutama alternatiivseid kapitali kaasamise viise, aidates klientidel mõista eri turusegmentides tegutsevaid ettevõtteid ja kogukondi ühendavate ühisrahastus- ja laenuplatvormide pakutavaid võimalusi.