WALLESS nõustas avalikult kaubeldava AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” aktsiate kohustuslikku tagasiostupakkumist

Märtsis 2018 omandas Measurestep Enterprises Limited (MEL) 33,04% AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca“ (RER) aktsiatest. RER on Baltikumi suurim elektriseadmeid tootev ettevõte, olles spetsialiseerunud elektrimootorite, generaatorite, trafode jms tootmisele, mida kasutatakse raudtee-, metroo-, kallur- ja linnatranspordis. Vastavalt Läti väärtpaberituru seadusele oli MEL kohustatud esitama aktsiate tagasiostupakkumise tähtajaga 3. aprill 2018.
Samaaegselt 33,04% RER-i aktsiate ostmisega, pidas MEL aktiivseid läbirääkimisi täiendava 64,19% suuruse kaudse osaluse omandamiseks RER-is, seega omandas MEL otse ja kaudselt kokku 97,23% RER-i aktsiatest. Need tehingud olid osa MEL-i ühtsest äriarenduskavast ja kõigi tehingute lõpuleviimine oli planeeritud toimuma samal ajal (nagu tõendas ka FCMC-le esitatud tehinguhinna hindamisakt), nii et MEL-ist oleks kohe saanud 97,23% RER-i aktsiate otsene ja kaudne omanik.
Aitasime klienti osaluse omandamise teatise koostamisel, nõustasime teda kohustusliku tagasiostupakkumise tegemise vajaduse küsimuses olukorras, kus oli juba omandatud 33,04% aktsiaid ja planeeriti omandada 64,19% aktsiaid. Hiljem tuli ettevalmistada kohustuslik aktsiate tagasiostupakkumise prospekt ja muu vajalik dokumentatsioon, suhelda FCMC-i, Nasdaqi ja RER-iga kavandatavate tegevuse koordineerimise asjus.