Atstovavimas Estijos ornitologų draugijai dėl durpių gavybos Elbu pelkėje

Atstovavome vienai seniausių ir labiausiai gerbiamų Estijos aplinkosaugos NVO ginče dėl planuojamos durpių gavybos Elbu pelkėje. Lavassaare pelkės kompleksui priklausanti pelkė iš dalies yra saugoma gamtos teritorija. Šalia saugomos teritorijos planuojama durpių gavyba, be kita ko, sunaikintų ES prioritetinę buveinę (7110* – aktyvios aukštapelkės). Ginčas yra teisiškai sudėtingas ir turi svarbią precedentinę reikšmę, nes susijęs tiek su ES teisės (Paukščių ir Buveinių direktyvų) aiškinimu, tiek su nacionalinių biologinės įvairovės ir klimato strategijų poveikiu aplinkosaugos leidimams. Ginčijamas leidimas tiesiogiai prieštarauja nacionalinių strategijų nuostatoms vengti tolesnio natūralių durpynų naikinimo.

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.