Eesti Ornitoloogiaühingu esindamine seoses turba kaevandamisega Elbu rabas

Esindame Eesti ühte vanimat ning lugupeetuimat keskkonnakaitsega tegelevat vabaühendust kohtuvaidluses, mis puudutab plaanitavat turba kaevandamist Elbu rabas. Elbu raba, mis on osa Lavassaare soostikust, on osaliselt looduskaitse all. Turba kaevandamine, mis toimuks plaanide kohaselt kaitsealuse ala vahetus naabruses, hävitaks Euroopa esmatähtsa elupaigatüübi (7110* – looduslikus seisundis raba). Vaidlus on õiguslikult keerukas ning sellest võib saada oluline pretsedent, kuna vaidlus puudutab EL õiguse (lindude ja elupaikade direktiivide) tõlgendamist ning samuti riiklike liigilise mitmekesisuse ja kliimastrateegiate mõju keskkonnalubadele.