Andmekaitse

WALLESS advokaatide meeskond aitab kliente kõikides andmetöötluse ja -kaitsega seotud valdkondades. Oleme keskendunud praktiliste lahenduste leidmisele ning aitame alati klientidel võimalikult mugavalt ja märkamatult põimida andmekaitseks vajaliku igapäevastesse protsessidesse, olenemata kliendi ärivaldkonnast. Selle saavutamiseks aitame sisse seada kohased andmetöötlustoimingud, valmistada ette vajalikud sise-eeskirjad ja koostööpartnerite lepingud. Oleme alati valmis klienti nõustama suhtlemisel andmesubjektide ja järelevalveasutustega. Tänu meie pikaajalisele ja mitmekesisele kogemusele andmekaitsealase nõustamise vallas oleme Teile ideaalne partner ka andmekaitsespetsialisti teenuse osutamisel.

Meie meeskond on kliente nõustanud nii keeruliste andmetöötlusprotsesside sisseseadmisel, andmetega seotud tehingutes kui ka uute töötlemistehnoloogiate juurutamisel. Oleme esindanud kliente ka töödeldavate või nende enda isikuandmetega seotud vaidlustes. Hoiame kliente kursis nii Euroopa kui ka kohalike andmekatisealaste õigusaktide arenguga ning jagame soovitusi tegevuse nendega vastavusse viimiseks.

Teenused:

  • Andmekaitseametniku/andmekaitsespetsialisti (DPO) teenus
  • Andmekaitseaudit
  • Andmekaitsealased koolitused
  • Igapäevane jooksev nõustamine, sealhulgas sise-eeskirjade ja muude vajalike dokumentide koostamine
  • Nõustamine isikuandmetega seotud rikkumiste puhul