WALLESS abistab ettevõtteid andmekaitsespetsialistina

WALLESS on mitme kliendi poolt määratud ettevõtte andmekaitsespetsialistiks. Andmekaitsespetsialisti igapäevaste tööülesannete hulka kuuluvad sisekordade koostamine, andmesubjektide taotluste analüüsimine ja neile vastamine, auditite läbiviimine ning vajadusel ka järelevalveasutusega suhtlemine.

Meeskond

Tegevusvaldkonnad