Asmens duomenų apsauga

WALLESS komanda teikia paslaugas visais asmens duomenų tvarkymo ir saugumo klausimais. Į šią sritį mes žvelgiame praktiškai ir, nepaisant kliento verslo srities, siekiame jam padėti sklandžiai integruoti duomenų apsaugos principus ir sprendimus į kasdienę veiklą.

Šiuo tikslu padedame nustatyti atitinkamus duomenų tvarkymo veiksmus ir parengti tiek reikiamą vidinę dokumentaciją, tiek sutartis su partneriais. Taip pat, padedame bendrauti su duomenų subjektais ir priežiūros institucijomis. Mūsų ilgametė ir įvairiapusė patirtis konsultuojant duomenų apsaugos klausimais leidžia mums tapti Jūsų patikimu partneriu teikiant duomenų apsaugos pareigūno paslaugas.

Kaip teisiniai patarėjai mūsų komanda ne kartą dalyvavo klientų projektuose pradedant tvarkyti įvairaus pobūdžio asmens duomenis, diegiant ar vystant technologines naujoves. Mes taip pat atstovaujame klientus ginčuose susijusiuose su asmens duomenų tvarkymu. Siekiame, kad mūsų klientų veikla atitiktų visus teisės aktų reikalavimus ir padedame jiems prisitaikyti prie nacionalinių ir Europos duomenų apsaugos reglamentavimo pokyčių.

Paslaugos:

  • Kasdienė / nuolatinė teisinė pagalba, įskaitant įvairių duomenų apsaugos politikų ar kitos vidinės dokumentacijos parengimą
  • Duomenų apsaugos pareigūno paslauga
  • Duomenų apsaugos atitikties auditas
  • Duomenų apsaugos mokymai
  • Konsultacijos duomenų saugumo pažeidimų atvejais

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.