Meie üldtingimused muutusid. Alates 8. veebruarist 2023 kehtivad üldtingimused leiate siit SIIT.
Meie üldtingimused muutusid. Alates 8. veebruarist 2023 kehtivad üldtingimused leiate siit SIIT.

WALLESS nõustab avalikku sektorit andmeanalüütikaga seotud andmekaitseküsimustes

WALLESS viis läbi koolituse andmeanalüütikas isikuandmete töötlemise teemal. Koolitus toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames, mida viib ellu Riigi Infosüsteemi Amet ja rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Meeskond

Tegevusvaldkonnad