WALLESS nõustab avalikku sektorit andmeanalüütikaga seotud andmekaitseküsimustes

WALLESS viis läbi koolituse andmeanalüütikas isikuandmete töötlemise teemal. Koolitus toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames, mida viib ellu Riigi Infosüsteemi Amet ja rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Meeskond

Tegevusvaldkonnad