WALLESS esindab juhtivat soojusettevõtjat

WALLESS esindab Eesti ühe juhtiva soojusettevõtja N.R. Energy huve Tapa vallas. Vaidlused keskenduvad konkurentsiõiguslikele küsimustele olukorras, kus kohalik omavalitsus püüab Tapa linnas N.R. Energyt sealselt turult välja tõrjuda. N.R. Energy osutab teenuseid Tapa kaugküttevõrgu kaudu kõikidele tarbijatele, sealhulgas varustab kaugküttega NATO Tapa sõjaväelinnakut. Klient on olnud sunnitud oma huvide ja investeeringute kaitseks pöörduma kohtu poole. Vaidlusel on laiem tähendus, sest Eestis on väga vastuoluliseks teemaks see, milline on kohaliku omavalitsuse pädevus ja selle piirid, kui asi puudutab kaugkütteteenuseturu reguleerimist ja sellel turul toimuvasse sekkumist.