WALLESS partnerė kaip Latvijos viešųjų pirkimų ekspertė dalyvavo projekte “Socialinių aspektų įtraukimas į socialinės ekonomikos įmonių viešųjų pirkimų procedūras

Pagal Europos projektą “Pirkimas socialiniam poveikiui” (BSI) WALLESS analizavo 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, nurodytų socialinių aspektų įgyvendinimą Latvijos teisės aktuose ir jų taikymą praktikoje. Baigiantis projektui aktyviai dalyvavome organizuojant ir vykdant konferenciją “Socialiai atsakingi viešieji pirkimai – socialinės ekonomikos plėtros varomoji jėga Latvijoje”.
Daugiau informacijos galima rasti adresu:
https://sua.lv/konference-sociali-atbildigs-publiskais-iepirkums-ka-virzitajspeks-socialas-ekonomikas-attistibai-latvija/;
https://www.iub.gov.lv/lv/node/995.
Projektas “Socialinių aspektų įtraukimas į socialinės ekonomikos įmonių viešųjų pirkimų procedūras” apima 15 ES valstybių narių, o jį įgyvendina konsorciumas, sudarytas iš penkių ES valstybių narių organizacijų: “Social Economy Europe” (SEE), AEIDL (Europos informacijos apie vietos plėtrą asociacija), REVES (Europos miestų ir regionų socialinės ekonomikos tinklas), ENSIE (Europos socialinės integracijos įmonių tinklas) ir “DIESIS Coop”. Projekto tikslas – didinti socialinio verslumo gebėjimus ir skatinti tokių įmonių dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose.
Latvijoje projektą įgyvendino “Social Economy Europe”, bendradarbiaudama su dviem ekspertėmis iš Latvijos: Agnese Frīdenberga (socialinio verslumo eksperte) ir WALLESS Latvija vadovaujančiąja partnere Kristīne Gaigule-Šāvēja (viešųjų pirkimų eksperte).

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.