WALLESSi partner osales Läti riigihangete eksperdina projektis, mis edendab sotsiaalseid kaalutlusi sotsiaalmajandusettevõtete riigihankemenetlustes

WALLESS analüüsis Euroopa projekti “Buying for Social Impact (BSI)” raames Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/24/EL määratletud sotsiaalsete kaalutluste rakendamist Läti õiguses ja nende kaalutluste kasutamist praktikas.
Projekti lõpetamisel osalesime aktiivselt konverentsi „Sotsiaalselt vastutustundlikud riigihanked kui Läti sotsiaalmajanduse arengu liikumapanev jõud“ korraldamises ja läbiviimises. Lisateavet saab aadressil: https://sua.lv/konference-sociali-atbildigs-publiskais-iepirkums-ka-virzitajspeks-socialas-ekonomikas-attistibai-latvija/; https://www.iub.gov.lv/lv/node/ 995.
Projekt „Sotsiaalsete kaalutluste edendamine sotsiaalmajandusettevõtete riigihankemenetlustes” hõlmab 15 EL liikmesriiki ja seda viib ellu konsortsium, mille moodustavad viis EL liikmesriikide organisatsiooni: Social Economy Europe (SEE), European Association for Information on Local Development (AEIDL), European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES), European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE) ja DIESIS Coop. Projekti eesmärk on tõsta sotsiaalse ettevõtluse võimekust ja julgustada selliste ettevõtete osalemist riigihangetes.
Lätis viis projekti ellu Social Economy Europe (SEE) koostöös kahe Läti eksperdiga: Agnese Frīdenbergaga (sotsiaalse ettevõtluse ekspert) ja Läti WALLESSi juhtivpartneri Kristīne Gaigule-Šāvējaga (riigihangete ekspert).