GRK Infra AS esindus FIDIC lepingu vaidluses

WALLESS esindas klienti Vaidluse Lahendamise Komisjonis, kus lahendati kliendi ja hankija vahelist, riigimaantee ehituse projektiga seotud FIDIC töövõtulepingust tulenevat õiguslikku vaidlust.