WALLESS pārstāvēja GRK Infra strīdā par FIDIC līgumu

WALLESS pārstāvēja klientu Strīdu izšķiršanas komisijā (DAB) (vt https://fidic.org/sites/default/files/11%20DAB.pdf) juridiskā strīdā par FIDIC uzņēmuma līgumu, kas noslēgts ar pasūtītāju par valsts ceļu būves projektu.