Besix ReRe Group ehitab Rail Baltica raudteesilla ja Riia keskraudteejaama

Isikute ühendus BESIX RERE GROUP, kuhu kuuluvad N.V. BESIX S.A. (Belgia) ja SIA RERE BŪVE (Läti), on sõlminud lepingu Rail Baltica Riia raudteesilla, muldkeha ja Riia keskraudteejaama ehitusprojekti väljatöötamiseks ja ehitustööde teostamiseks. Lepingu kogusumma on 430,5 miljonit eurot.
Leping allkirjastati tänavu 29. mail Rail Baltica projekti Läti rakendusasutuse Eiropas Dzelzceļa līnijasega. Mahukas leping, mis koos lisadega on 10 000 lehekülge, sisaldab nii objekti projekteerimisele kui ka ehitamisele esitatavaid nõudeid. Vastavalt lepingule töötab BESIX RERE GROUP välja kõikehõlmava ehitusprojekti, hangib kõik asjakohased load ja teeb ehitustööd, võttes kogu vastutuse projekti elluviimise eest.
Ambitsioonikas projekt hõlmab 2,6-kilomeetrise normaalrööpmevahega raudteelõigu (Riias Lāčplēša tänavast Jelgava tänavani), 6 uue raudteeülesõidu (üle Lāčplēša, Dzirnavu, Prāga, Maskava, Mūkusala ja Jelgava tänava) ning uue ühekilomeetrise, Daugavat ja Mazā Daugavat ületava silla ehitamist.
Rail Baltica projekti elluviimise tulemusena rajatakse Riia kesklinna kaasaegne mitmeliigiline transpordisõlm, mis aitab kaasa linna liikuvusele, turvalisusele ja ligipääsetavusele. Projekt annab Riiale uued lahendused selliste linnaosade visuaalseks ja funktsionaalseks ühendamiseks, mida praegu eraldab raudtee muldkeha, ning raudteesilla, mis loob Daugava mõlema kalda vahele mugava ühenduse, mida saavad kasutada ka jalakäijad ja jalgratturid.
WALLESS andis lepingu läbirääkimiste ja täitmise ajal õigusnõu isikute ühenduse BESIX RERE GROUP liikmele SIA RERE BŪVEle.