Lepojamies – «Rail Baltica» dzelzceļa tiltu un Centrālo staciju Rīgā būvēs «Besix ReRe Group»

Personu apvienība „BESIX RERE GROUP”, kurā apvienojušies uzņēmumi N.V. BESIX S.A. (Beļģija) un SIA „RERE BŪVE” (Latvija), ir noslēgusi līgumu par Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūves būvprojekta izstrādi un būvdarbiem. Kopējā līguma summa ir 430,5 miljoni eiro.
Šī gada 29. maijā līgums tikai parakstīts ar Rail Baltica projekta ieviesēju Latvijā „Eiropas Dzelzceļa līnijas”. Apjomīgajā līgumā, kas kopā ar pielikumiem veido 10 000 lappuses, ir apvienotas prasības objekta projektēšanai un būvniecībai, līdz ar to BESIX RERE GROUP saskaņā ar līgumu veiks pilnīgu būvprojekta izstrādi un saskaņošanu, kā arī būvdarbus, uzņemoties pilnu atbildību par projekta realizāciju.
Vērienīgais projekts ietver 2,6 kilometrus garu Eiropas sliežu platuma dzelzceļa posmu Rīgā no Lāčplēša ielas līdz Jelgavas ielai, 6 jaunus dzelzceļa pārvadus pār Lāčplēša, Dzirnavu, Prāgas, Maskavas, Mūkusalas un Jelgavas ielu, kā arī jaunu vienu kilometru garu tiltu pār Daugavu un mazo Daugavu.
Rail Baltica ieviešanas rezultātā Rīgas centrā tiks izveidots mūsdienīgs multimodāls satiksmes mezgls, kas palielinās mobilitāti, drošību, pieejamību, kā arī piešķirs Rīgai jaunus vaibstus, vizuāli un funkcionāli savienojot līdz šim ar dzelzceļa uzbērumu atdalītās pilsētas daļas, kā arī ar jaunu dzelzceļa tiltu ērti savienojot Daugavas abus krastus arī gājējiem un riteņbraucējiem.
WALLESS sniedza juridisko atbalstu Personu apvienības „BESIX RERE GROUP” biedram SIA „RERE BŪVE” līguma noslēgšanas procesā.