Investicijų skatinimas

„WALLESS“ yra viena nedaugelio teisinių paslaugų teikėjų, subūrusių specializuotą investicijų skatinimo konsultacijų komandą. Parama tiek vietos, tiek užsienio investuotojams dažnai yra vienas iš daugelio alternatyvių verslo finansavimo šaltinių. Mes į tokius projektus žiūrime būtent per tokią prizmę, ir patariame klientams, kaip tinkamai pasirengti priimti tokį finansavimą, kad jis nesuvaržytų įmonės veiklos ir nesukeltų pažeidimų rizikos. Mūsų teisininkai turi ilgalaikės patirties ir yra pasiekę puikių rezultatų konsultuojant užsienio investuotojus ir vietines įmones visais teisiniais klausimais, susijusiais su nacionalinės paramos ir Europos sąjungos fondų paramos klausimais. Mūsų teisininkai konsultuoja klientus apie galimas skatinimo priemones steigiant naujas organizacijas ir vykdant įvairius kitus projektus, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, mokymų, energetinio efektyvumo ir kitose srityse. „WALLESS“ gali padėti klientams išankstinio projektų vertinimo, paraiškų teikimo ir įgyvendinimo etapuose. Mes taip pat turime patirties konsultuojant viešąjį sektorių kuriant įvairias paramos priemones, kad jos atitiktų valstybės pagalbos, biudžeto sudarymo ir kitus teisinius mechanizmus, todėl turime įvariapusės patirties tokių priemonių taikyme praktikoje.

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.