Investeerimissoodustused

WALLESS on Baltikumis üks väheseid advokaadibüroosid, millel on eraldi investeerimissoodustuste valdkonnaga tegelev meeskond. Meie advokaatidel on pikaajalised kogemused välisinvestorite ja kohalike ühingute nõustamisel kõigis valitsuse toetuste ja Euroopa struktuurifondidega seotud õigusküsimustes. Meie advokaadid nõustavad kliente selliste soodustuste küsimuses, mida pakutakse nii uute ettevõtete asutamise kui ka mitmesuguste muude projektide puhul, näiteks teadus- ja arendustegevuse, koolitustegevuse, energiatõhususe jne arendamiseks. WALLESS saab kliente toetada ka eelhindamise, taotlemise ja projekti elluviimise etappides.